Privacy Policy

Bedrijfsnaam: Thomas Witteveen, KvK nummer 65664817, ook handelend onder de naam Keepmovingon.com

Doel: Thomas Witteveen bewaart uw persoonsgegevens om U op de hoogte houden en toegang te verlenen over door U bestelde diensten. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt om U op de hoogte te houden van nieuwe diensten of aanbiedingen.

Beveiliging: Uw persoonsgegevens worden bewaard op mijn beveiligde website en in de door een zwaar wachtwoord beveiligde database. Mijn website werkt niet met cookies of advertenties. Uw gegevens worden ook niet verstrekt aan derden.

Duur: Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard nadat U voor het laatst diensten van mij heeft afgenomen.

Rechten: U kunt ten alle tijden uw bewaarde persoonsgegevens opvragen, laten wissen ( tenzij dit de door U afgenomen diensten zou verstoren ) of een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.