Mindfulness voor werknemers

Mindfulness workshop voor werkenden

Voorkomt burn-out en maakt effectiever

Een Mindfulness Training helpt om je aandacht bewust te richten op het hier en nu. Hierdoor zal de stress verminderen, het concentratievermogen toenemen, het werkplezier verhogen en het ziekteverzuim verlagen.

Mindfulness inbouwen in je werkdag

Studies hebben laten zien dat een gemiddeld mens 47% van de tijd in gedachte verkeert. Dit kan zijn dagdromen, redeneren, zorgen maken, oordelen over het verleden en nadenken over de toekomst. Dit betekent dat we bijna de helft van de tijd niet echt openstaan voor wat het leven ons nu aanbiedt. Door te leren minder aandacht te schenken aan oordelende gedachten, krijg je meer rust en ontspanning. Oók wanneer het op je werk spannend is. Mindfulness geeft je de regie over je (werk)dag terug.

Wat levert Mindfulness op?

  • Van chaos naar focus en concentratie
  • Van stress naar ontspanning
  • Van even horen naar echt luisteren
  • Van irritatie naar plezier

De impact van Mindfulness op een team

Veel teams in bedrijven staan onder druk staan. Een gespannen team werkt vaak minder goed samen, waardoor frustraties en miscommunicatie de boventoon gaan voeren. Met Mindfulness breng ik rust en ruimte in het team. Er ontstaat een veilige omgeving om frustraties bespreekbaar te maken en samen te werken aan een goede Flow.

Info over de Mindfulness Training

“Beter kort en vaak, dan lang en soms”

Mindfulness werkt het best als je het regelmatig herhaalt gedurende een vaste periode. Op deze manier wordt Mindful Werken een gewoonte. En daar heb je niet eindeloze sessie voor nodig. Een uur per keer is vaak genoeg. Het is geheel vrij de groep zelf in te delen. Soms werkt het goed om afdelingen en functies te mixen.

Vragen of meer informatie over mindfulness op het werk?

Mail mij: Thomas@keepmovingon.com